İstek Okulları Formları

Genel / Ortak Formlar:

Burs Başvuru Formu - Online Form - TR

İstek Okulları Ön Kayıt Formu - Online Form - TR

İstek Okulları İş Başvuru Formu - Online Form - TR

İstek Okulları Yetkinlik Kayıt Formu - Online Form - TR

İstek Okulları Bursluluk Sınavı Başvuru Formu - Online Form - TR

İstek Mezunları Üyelik Formu - Online Form - TR

İstek İzin Formları - Google Tablo - TR   MS Excel


Bilgi İşlem

Yeni işe başlangıç formu - Online Google Form - TR

Bilgi İşlem Talep Yönetim sistemi

Kampüslerdeki formlar

Öğrenci Kulüpleri Seçim Portalı 2019-2020 - Online Formlar

İlkokul   Ortaokul   Lise

Öğrenci Gün sonu kulüp Seçim Portalı 2019-2020 - Online Formlar

İlkokul   Ortaokul   Lise

yazı...

Kulüp Öğrenci Devam Çizelgesi   - TR (G.Docs  MS_Word  PDF )
Student Club Attendance Chart - ENG (G.Docs  MS_Word  PDF )

Nöbet Çizelgesi İlkokul   - TR (MS Excel )
Primary School Chart - ENG (MS Excel )

Öğrenci Çıkış Formu   - TR (G. Docs )
Student Exit Form - ENG (G. Docs )

Öğretmen Rehberi   - TR (MS-Word  PDF )
Teacher Guide - ENG (MS-Word  PDF )

Sadberk Hanım izin   - TR (G.Docs)
Lady Sadberk trip permission form - ENG (G.Docs)

Sınav Tutanak Formu   - TR (G.Docs)
Exam Minutes Form - ENG (G.Docs)

Sosyal Etkinlik Ek-1 Formu   -TR (PDF)
Social Activity Annex-1 Form - ENG (PDF)

Veli Görüşme Formu   - TR(G.Form  MS-Excel)
Parent Interview Form - ENG (G.Form  MS-Excel)

Veli Toplantı Formu   - TR (MS-Excel)
Parent Meeting Form - ENG (MS-Excel)

Veli Toplantısı Katılımcı Formu  - TR (MS-Excel)
Parent Meeting Participant Form - ENG (MS-Excel)

Kırtasiye Malzeme Talep Formu - KA (G.Form  G. Tablo)
Stationery Material Request Form - ENG (G.Form  G. Tablo)

Çalışanlar için Acil Durumda Aranacak Listesi formu - KA (G.Form  MS Word)
Emergency Call List form for employees - ENG (G.Form  MS Word)

Öğrenci 3. ve 4. Derecede Ulaşılacak Kişi Formu - KA (G.Form  MS Word)
Emergency Call List form for students - ENG (G.Form  MS Word)

Yazı...

Yazı...

Yazı...

Öğrenci Devamsızlık Veli İzin Dilekçesi   - TR (PDF )

Öğrenci Sağlık Bildirim Formu   - TR (PDF )

Yazı...

Yazı...

Yazı...

Önemli Linkler

IYS - İSTEK YÖNETİM SİSTEMİ - Web Sitesi

IYS Nedir?

IT - Bilgi İşlem Blog

Bilgi İşlem Talep Yönetim sistemi